Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van Bliss Mobil B.V. (Bliss Mobil), gevestigd en kantoorhoudende aan het Minervum 7137, 4817 ZN Breda.

Deze Privacy Statement geeft u informatie over de manier waarop Bliss Mobil omgaat met persoonsgegevens die via onze website www.blissmobil.work worden verkregen.

Bliss Mobil respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer u via deze website reageerd op vacatures van Bliss Mobil vragen we u om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, functie en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden door de afdeling marketing en/of recruitment opgeslagen in het systeem van Bliss Mobil.

De relevante wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Bliss Mobil zijn: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens (artikel 6.1 sub a AVG), de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6.1 sub b AVG) of de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bliss Mobil (artikel 6.1. sub f AVG). Deze laatste grondslag is met name van belang indien er direct marketing activiteiten uitgevoerd worden.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Bliss Mobil. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij dit is toegestaan op basis van de wettelijke regeling of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden door Bliss Mobil binnen het territorium van de Europese Unie opgeslagen en zullen niet worden geëxporteerd, tenzij dit is toegestaan op basis van de wettelijke regeling.

Bliss Mobil bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt en in ieder geval niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een sollicitatie dan bewaren wij uw gegevens voor maximaal 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Om u op een later tijdstip te kunnen benaderen voor interessante vacatures binnen Bliss Mobil, vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer te mogen bewaren dan de standaard bewaartermijn van 4 weken. Met uw toestemming zullen wij uw gegevens één jaar bewaren na afronding van de sollicitatieprocedure.

Bliss Mobil behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement.